Depan Lembaga DKM MESJID AT-TAQWA

DKM MESJID AT-TAQWA

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AT TAQWA

DESA JALAKSANA KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN

MASA BHAKTI 2018 – 2023

 

Pelindung

 

 

Penasehat

 

 

 

 

 

 

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

 

Bendahara

 

Bidang – Bidang

I.  Ketua Bidang Idaroh (Pengelolaan)

    Anggota

 

 

 

 

II.  Ketua Bidang Imaroh (Memakmurkan)

  1. Ketua Seksi Ibadah

          Anggota

 

 

 

  1. Ketua Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Anggota

 

 

 

  1. Ketua Seksi Pembinaan Remaja

Anggota

 

 

  1. Ketua Seksi Pemberdayaan Perempuan

Anggota

 

 

 

 

III. Ketua Bidang Riayah ( Pemeliharaan)

  1. Ketua Seksi Sarana Prasarana

Anggota

 

 

 

  1. Ketua Seksi Humas dan Kemasyarakatan

Anggota

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

:

:

 

:

 

 

:

:

 

 

 

 

:

:

:

 

 

 

:

:

 

 

 

:

:

 

 

:

:

 

 

 

 

:

:

:

 

 

 

:

:

1.  Kepala Desa Jalaksana

2.  BPD Jalaksana

3.  MUI Desa Jalaksana

1.  H. Oman Mansur

2.  H. Surohim

3.  dr. H. Afif Kosasih, M. Kes

4.  H. Moh Syamsuri

5.  H. Ujang Zaelani

6.  H. Yogi Tyandaru, S.Sos.

7.  H. Tata Juhata

H. M. Anwar Solihin, SE.MM

H. Cecep Muhamad Anas

1.  Mumun Hasanudin

2.  Andri Suhardiman

1.  Agus Sunarjo

2.  H. Maman Sunarman

 

H. Ujang Rusnadi

1.  Dr. H. Tri Wahyu

2.  Agus Nugraha

3.  Tatang Ruspandi

4.  Yoyo Zakaria

 

Dadan Rahmatun Ramdan

Edi Mulyadi

1.   Anang Malik

2.  H. Iis Ismail

3.  Didin Imaduddin

4.  H. Lili Nurlaili

Toto Suharto, S.Pd

1.   Anang Supriyadi

2.   Yohan

3.   Deni Lukman Nugraha

 

Subekti

1.   Ifin Arifin, S.Ag

2.  Niko Prayoga

3.  Wisnu

Jaenab

1.  Hj. Ilah Karlianah

2.  Susi Susilawati

3.  Hj. Een Jaenah

4.  Siti Komariah

 

H. Endang Subandi

H. Jamil

1.  Uu Subagja, ST

2.  M. Juanda

3.  H. Narsan

4.  H. Asep Kosasih

H. Suryanto

1.  Madio

2.  Maman Abdurahman

3.  Rahman Siregar

4.  Dadan